Om Bornholms Kunstrunde

Om Bornholms Kunstrunde

Bornholms Kunstrunde er en årlig begivenhed som finder sted hvert år i Kristi Himmelfartsferien.

Bornholms Kunstrunde er et samarbejde mellem Destination Bornholm og repræsentanter fra Bornholms kunst- og kulturliv.

Destination Bornholm ApS varetager funktionen som sekretariat og står således for administration, markedsføring og afvikling. Der ansættes en kunstrundekoordinator, der varetager kontakten til arrangørerne. Koordinatoren fungerer desuden som pressekontakt. 

Samarbejdet har til formål at tilrettelægge og gennemføre en kunstrunde hvert år udenfor den turistmæssige højsæson. Kunstrunden skal fremvise og markedsføre det store og mangeartede udbud af kunst og kunsthåndværk, som fremstilles på Bornholm. Kunstrunden vil styrke og etablere nye samarbejder på Bornholm og styrke kunstens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kunstneriske traditioner.

Bornholms Kunstrunde skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen.

Bornholms Kunstrunde er finansieret ved bidrag fra de deltagende kunstnere, af annoncørerne og med hjælp fra sponsorer og fonde.

Læs om deltagelse, annoncering og sponsorater her! 

Læs om alle de deltagende kunstnere her!

>