Om Bornholms Kunstrunde

Om Bornholms Kunstrunde

Bornholms Kunstrunde er en årlig begivenhed som finder sted hvert år i Kristi Himmelfartsferien.

Bornholms Kunstrunde er i dag en forening, hvis bestyrelse består af Mette Absalon (formand), Michael Fahlgren (næstformand), Andreas Nemo (kasserer), Herluf Skjerning (medlem) samt Kasper Munch Julin (medlem).

Foreningen har til formål at tilrettelægge og gennemføre en kunstrunde hvert år udenfor den turistmæssige højsæson. Kunstrunden skal fremvise og markedsføre det store og mangeartede udbud af kunst og kunsthåndværk, som fremstilles på Bornholm. Kunstrunden vil styrke og etablere nye samarbejder på Bornholm og styrke kunstens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kunstneriske traditioner.

Bornholms Kunstrunde skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen.

Bornholms Kunstrunde er finansieret ved bidrag fra de deltagende kunstnere, af annoncørerne og med hjælp fra sponsorer og fonde. Da foreningen er en såkaldt almennyttig forening er vi fritaget for moms.

Læs om deltagelse, annoncering og sponsorater her! 

Læs om alle de deltagende kunstnere her!

Torsdag den 12. maj 2022 blev formand Mette Absalon og næstformand Michael Fahlgren interviewet af TV2 Bornholm til aftenprogrammet "Mellem os". Optagelsen fandt sted i bestyrelsesmedlem Kasper Munch Julins atelier.

Du kan se hele udsendelsen her: